Learn the royal path of Ajapa Yoga. Course conducted by Bipin Joshi in Thane. Read more...

योग - अध्यात्म

12345678910...Last
कासवाचा दृष्टांत
सध्या सोशल नेटवर्किंगवर आणि वर्तमानपत्रांत ऑलिव्ह रिडले जातीच्या कासवांच्य बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत. ती कासव किनाऱ्यावर कशी येतात, अंडी कशी घालतात, त्या अंड्यांतून पिल्लं कशी बाहेर पडतात वगैरे शास्त्रीय माहिती अनेक ठिकाणी वाचायला मिळत आहे. ही माहिती वाचत असतांना मला नेहमी आठवतो तो अध्यात्मशास्त्रात सांगितला जाणारा कासवाचा दृष्टांत...
Posted On : 12 Apr 2018
अनंताच्या गाभाऱ्यात
अनंताच्या गाभाऱ्यात शाश्वताची फुले अनाहताचे धुंद कवाड दशमद्वारी खुले उन्मनीतील मन निःशब्द होऊनी डुले  सांजवेळच्या आभाळात आनंद भैरवी झुले ~ बिपीन जोशी
Posted On : 19 Mar 2018
योग्यासाठी बाह्य आणि अंतर्गत अग्नीचे महत्व
हठयोग प्रदिपिकेत योगी स्वात्मारामाने योग्यांसाठी आवश्यक असलेले दहा यम आणि दहा नियम सांगितलेले आहेत. त्यात उल्लेखिलेल्या दहा दहा नियमांमध्ये जप आणि हवन यांना स्वतःचे असे खास महत्व आहे. एक लक्षात घ्यायला हवे की प्राचीन काळाच्या हठयोग्यांना आणि नाथ योग्यांना मंत्रशास्त्राची उत्तम जाण असे. किंबहुना भगवान शंकराने सांगितलेला योग हा मंत्रयोग, हठयोग, लययोग, आणि राजयोग अशा चार शाखांमध्ये विराजमान झालेला आहे. त्यामुळे योग्यांना मंत्रशास्त्राची यथायोग्य माहिती असणे आवश्यक आहे. योगशास्त्र हे पूर्णतः सात्विक जीवनशैलीवर आधारले असल्याने मंत्रशास्त्रातील सात्विक भागच आपल्याला येथे अभिप्रेत आहे.
Posted On : 05 Mar 2018
पिंड-ब्रह्मांडातील योगगम्य दुवे ओळखा
नाथ संप्रदायाची एक महत्वाची शिकवण म्हणजे - पिंडी ते ब्रह्मांडी आणि ब्रह्मांडी ते पिंडी. जे काही म्हणून बाह्य जगतात अस्तित्वात आहे ते सूक्ष्म रुपात या मानवी पिंडातही आहे. त्याचप्रमाणे जे काही मानव पिंडात अस्तित्वात आहे ते सर्व ब्रह्मांडातही आहे. हे तत्वज्ञान नाथ संप्रदायाच्या इतक्या खोलवर रुजलेले आहे की आठवड्याचे सात वार आणि त्या वारांना कारणीभूत असणारे ग्रह-तारे यांनाही नाथ सिद्ध पिंड-ब्रह्मांड भूमिकेतून पहात्ताना आपल्याला आढळतात.
Posted On : 26 Feb 2018
परोक्ष आणि अपरोक्ष ज्ञान
ज्ञानाच्या या दोन प्रकारांतील - परोक्ष आणि अपरोक्ष - श्रेष्ठ प्रकार कोणता बरे? परोक्ष ज्ञानापेक्षा अपरोक्ष ज्ञान अर्थातच श्रेष्ठ आहे. परोक्ष ज्ञान हे बाह्य गोष्टींवर आणि पंचेन्द्रीयांवर अवलंबून असते. याउलट अपरोक्ष ज्ञान हे आतूनच स्वयमेव प्रकट झालेले असते. परोक्ष म्हणजे सोप्या भाषेत अप्रत्यक्ष. अपरोक्ष म्हणजे परोक्ष च्या बरोब्बर उलट अर्थात प्रत्यक्ष किंवा थेट.
Posted On : 19 Feb 2018
डॉट नेट डेव्हलपर्स साठी "चत्वार वाचा"
आपण सगळ्यांनी कधीनाकधी मनाचे श्लोक वाचलेले आहेत. त्यांतील "नमू शारदा मूळ चत्वार वाचा" हे ही आपल्याला अगदी तोंडपाठ आहे. परंतु या "चत्वार वाचा" चा योगगर्भ अर्थ लोकांना क्वचितच माहित असतो. हा अर्थ नीट समजून घेतल्यावर ही संकल्पना किती खोलवर रुजलेली आहे ते आपल्याला कळतं.
Posted On : 06 Feb 2018
सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्ससाठी संत-सत्पुरुषांची शिकवण उपयुक्त
आपल्यावर काहीतरी परिणाम करत असतोच. कधी तो परिणाम आपल्याला स्पष्ट जाणवतो तर कधी तो सूक्ष्म असल्याने जाणवत नाही इतकंच. त्याचबरोबर हा परिणाम चांगला अथवा वाईट असू शकतो. आधुनिक काळातल्या अवतीभवती असलेल्या नकारात्मक गोष्टींची प्रधानता लक्षात घेता शक्य होईत तेंव्हा सकारात्मक गोष्टींची संगती धरावी हे ओघाने आलेच. अजपा योग आचरणाऱ्या उपासकांनी सुद्धा विशेषरूपाने ही काळजी घेतली पाहिजे. नाहीतर एकीकडे अजपाद्वारे शुद्धी साधायची आणि दुसरीकडे अयोग्य संगतीमुळे परत अशुद्धी साठायची असा प्रकार व्हायचा धोका असतो.
Posted On : 29 Jan 2018
उत्तरायणातील देहत्याग आणि मौनाचे महत्व
उद्या म्हणजे दिनांक १४ जानेवारी २०१८ रोजी मकर संक्रांत आहे. अशी मान्यता आहे की महाभारताच्या युद्धात भीष्मांनी या दिवशी स्थूल देहाचा त्याग केला. भीष्म इच्छामरणी होते. बाणांच्या शय्येवर धारातीर्थी पडल्यावर त्यांनी लगेच प्राणत्याग केला नाही तर उत्तरायण सुरु होण्याची वाट बघत राहिले. उत्तरायणाच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे मकर संक्रांतीला त्यांनी देहत्याग केला. उत्तरायण काळात मृत्यू आल्यास देवलोकाची प्राप्ती होते अशी श्रद्धा आहे.
Posted On : 13 Jan 2018
कुंडलिनी शक्तीची साधकांमधील क्रियाशीलता
कुंडलिनी योगमार्गावर शक्तिपाताचं स्वतःचं असं एक महत्व आणि स्थान आहे. शक्तिपात, त्याचे प्रकार आणि संबंधीत संकल्पनांची माहिती मी देवाच्या डाव्या हाती आणि नाथ संकेतींचा दंशु मध्ये दिलेली आहे. त्यामुळे येथे पुनरावृत्ती करत नाही. येथे साधकांची पात्रता आणि शक्तीची क्रियाशीलता यांचाच विचार करू.
Posted On : 01 Jan 2018
पौर्णिमा आणि अमावास्या
अध्यात्म जगतात पौर्णिमा आणि अमावास्या यांचं आपलं असं एका स्थान आहे. सामान्य माणसांच्या दृष्टीने पौर्णिमा म्हणजे शुभ आणि अमावास्या म्हणजे अशुभ असं काहीसं समीकरण बनलेलं असतं. पौर्णिमेच्या पूर्ण चंद्राचं सौंदर्य त्याला शुभ वाटतं तर काळ्याकुट्ट अमावास्येला तो अशुभ, भुतखेतं, तंत्र-मंत्र वगैरे गोष्टींशी जोडत असतो.
Posted On : 18 Dec 2017
12345678910...Last