Untitled 1

परमात्म्याच्या ठायी एकवटले सत, चित आणि आनंद

आज खरंतर दुसऱ्या काही विषयावर लिहिणार होतो. पण पहाटे पहाटे ज्ञानेश्वरांचा अमृतानुभव चाळत होतो काही संदर्भ शोधण्याकरता. सच्चिदानंदपदत्रयविवरण या पाचव्या अध्यायात सुरवातीला ज्ञानेश्वरांनी सत, चित, आनंद हे भिन्न अर्थ दर्शवणारे शब्द परमात्म्याच्या ठिकाणी कसे एकवटले आहेत ते सांगितले आहेत. ज्ञानेश्वरांनी छान उदाहरणे दिली आहेत म्हणून आज त्याच ओव्या सांगतो. अर्थ मुद्दाम विस्ताराने देत नाही. आपापला "अमृतानुभव" उघडा आणि आस्वाद घ्या.

सत्ता प्रकाश सुख । या तिहीं तीं उणे लेख । जैसें विखपणेंचि विख । विखा नाहीं ॥
कांति काठिण्य कनक । तिन्ही मिळोनि कनक एक । द्राव गोडी पीयुख । पीयुखचि जेवीं ॥
उजाळ दृति मार्दव । या तिन्हीं तिहीं उणीव । हें देखिजे सावेव । कापुरीं एकीं ॥
आंगें कीर उजाळ । कीं उजाळ तोचि मवाळ । कीं दोन्ही ना परिमळ । मात्र जें ॥
ऐसें एके कापुरपणीं । तिन्ही इये तिन्ही उणी । इयापरी आटणी । सत्तादिकांची ॥
येहवीं सच्चिदानंदभेदें । चालिलीं तिन्ही पदें । परि तिन्हीं उणीं आनंदें । केलीं येणें ॥

ज्ञानेश्वरांनी उदाहरणे बघा काय चपलख आणि रोजच्या आयुष्यातील दिली आहेत. ते म्हणतात तेज, कठीणपणा, पिवळेपणा हे तीन एकत्र होतात सोन्यामध्ये. पातळपणा, गोडी आणि पांढरेपणा एकत्र होतो दुधामध्ये. पांढरेपणा, मऊपणा आणि सुगंध कापराच्या ठायी एकत्रित दिसून येतो. याच धर्तीवर परमात्म्यामध्ये सत, चित आणि आनंद एकवटलेले आहेत.

सर्व वाचकांना या सत-चित-आनंदाचा ठेवा प्राप्त होवो अशी श्रीकंठ चरणी प्रार्थना करून लेखणीला विराम देतो.


लेखक : बिपीन जोशी
बिपीन जोशी हे चोवीस वर्षांपेक्षा अधिक काळ संगणक सल्लागार, प्रशिक्षक, लेखक आणि योग-अध्यात्म मार्गदर्शक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांची संगणक विषयक अनेक पुस्तके आणि लेख अमेरिका आणि इंग्लंड मधील मान्यवर प्रकाशकांतर्फे प्रसिद्ध झाले आहेत. मायक्रोसाॅफ्ट तर्फे त्यांना मोस्ट व्हॅल्युएबल प्रोफेशनल हा पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले आहे. त्यांनी लिहिलेल्या देवाच्या डाव्या हाती आणि नाथ संकेतींचा दंशु या पुस्तकांची आपली प्रत आजच विकत घ्या. त्यांच्याकडून अजपा योग विषयक मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण प्राप्त करायचे असल्यास अधिक माहिती येथे उपलब्ध आहे.

Posted On : 28 Jan 2019
Subscribe to our newsletter

Get monthly email updates about our Yoga and Spirituality articles as they get added to our websites.

  

Receive Weekly Updates