योगाग्निद्वारे शरीरशुद्धी

ज्याय्रमाणे कच्च मडक पाण्यात बुडवल्यावर नाश पावते त्याप्रमाणेच मानवी शरीराची अवस्था होते. त्यामुळे साधकाने योगाग्निद्वारे आपले शरीर तावून-सुलाखून तयार करावे.
~ घेरंड संहिता
योगशास्त्रात ज्या शुद्धीक्रिया आणि प्राणायाम सांगितले आहेत त्यांचे प्रयोजन प्रथम देहशुद्धी करणे हे आहे. त्यानंतरच कुंडलिनी जागृती आल्हाददायकपणे घडून येते. अन्नमय कोष आणि प्राणमय कोष जर विविध प्रकारच्या अशुद्धींनी भरलेले असतील तर मग अन्य साधना कितीही केल्या तरी परिणामकारक ठरत नाहीत. त्यामुळे प्रथम शुद्धी आणि मग जागृती हाच क्रम योगशास्त्रात सांगितला आहे.लेखक : बिपीन जोशी
बिपीन जोशी हे पंचवीस वर्षांपेक्षा अधिक काळ संगणक सल्लागार, प्रशिक्षक, लेखक आणि योग-अध्यात्म मार्गदर्शक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांची संगणक विषयक अनेक पुस्तके आणि लेख अमेरिका आणि इंग्लंड मधील मान्यवर प्रकाशकांतर्फे प्रसिद्ध झाले आहेत. मायक्रोसाॅफ्ट तर्फे त्यांना मोस्ट व्हॅल्युएबल प्रोफेशनल हा पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले आहे. त्यांनी लिहिलेल्या देवाच्या डाव्या हाती आणि नाथ संकेतींचा दंशु या पुस्तकांची आपली प्रत आजच विकत घ्या.

Posted On : 03 November 2014


Tags : विचार

Subscribe to our newsletter

Get monthly email updates about our Yoga and Spirituality articles as they get added to our websites.

  

Receive Weekly Updates