Kriya and Meditation for Software / IT Professionals. Conducted by Bipin Joshi. Read more...

साधक प्रश्नावली

कुंडलिनीविषयी साधकांमधे एवढे गैरसमज असतात की त्या जंजाळामधे कुंडलिनीचे खरे स्वरूप त्यांना कळतच नाही. अनेक पुस्तकांमधे लेखक प्राचीन योगग्रंथांमधले कुंडलिनी आणि चक्रांचे वर्णन घोळवून घोळवून सांगत बसतात.  प्राचीन ग्रंथ हे योग्यांसाठी प्रमाण आहेत हे खरे, पण तुमच्या स्वत:च्या अनुभवाच्या जोरावर नवशिक्या साधकांसाठी समजेल अशा भाषेत हे गूढ उकलायला नको का? असो.

येथे मी असे काही प्रश्न निवडले आहेत की जे नवख्या साधकाला नेहमी सतावतात आणि ज्यांची उत्तरे योगग्रंथांत सहजासहजी सापडत नाहीत. यातील अनेक प्रश्न मला माझ्या वेब साईटच्या वाचकांनी विचारलेले आहेत. अनेक तज्ञांनी या प्रश्नांची उत्तरे आपापल्या परीने देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे पण त्यांच्या उत्तरांमधे सर्वच बाबतीत एकवाक्यता नाही. येथे देण्यात आलेली उत्तरे मी माझ्या अनुभवांच्या आधारे देत आहे. ती इतर कोणी दिलेल्या उत्तरांशी जुळतीलच असे नाही. माझा तसा प्रयत्नही नाही. माझीच उत्तरे बरोबर आहेत असे तुम्ही मानावे असाही माझा आग्रह नाही. माझ्या साधनेच्या व स्वानुभवाच्या अनुषंगाने कुंडलिनी योगशास्त्राविषयी माझी काही ठाम मते आहेत. याच मतांच्या आधाराने काही महत्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा हा प्रयत्न.

 • कुंडलिनी म्हणजे काय?
 • प्राण म्हणजे काय?
 • कुंडलिनी व प्राण यांचा संबंध काय?
 • कुंडलिनी जागृती म्हणजे काय?
 • प्राणोत्थान व कुंडलिनी जागृती यांतील फरक काय?
 • कुंडलिनी जागृती व आध्यात्मिक प्रगती यांतील संबंध काय?
 • काही ग्रंथ चक्रे सहा आहेत असे सांगत्तात तर काहींच्या मते ती नऊ आहेत. तुमचे काय मत आहे?
 • मला कुंडलिनी योग शिकायचा आहे. कोणाकडून शिकू?
 • कुंडलिनी जागरणासाठी कीती कालावधी लागतो?
 • कुंडलिनी योगसाधना करण्यासाठी वय, लिंग यांच्या काही अटी आहेत का?
 • कुंडलिनी जागरणासाठी ब्रह्मचर्य अत्यावश्यक आहे का?
 • कुंडलिनी जागृतीनंतर सर्व रोग नष्ट होतात हे खरे आहे काय?
 • कुंडलिनी जागरणानंतर सिद्धी प्राप्त होतात हे खरे आहे काय?
 • कुंडलिनीचे अस्तित्व आधुनिक विज्ञानाद्वारे सिद्ध झाले आहे का?
 • कुंडलिनी योगशास्त्रावरचे प्राचीन ग्रंथ वाचण्याची माझी इच्छा आहे. कोणते ग्रंथ वाचू?

या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्यासाठी देवाच्या डाव्या हाती या श्री. बिपीन जोशी लिखित पुस्तकाची प्रत आजच विकत घ्या.

 


लेखक : बिपीन जोशी
बिपीन जोशी हे संगणक सल्लागार, लेखक आणि योग मार्गदर्शक आहेत. त्यांची संगणक विषयक अनेक पुस्तके आणि लेख अमेरिका आणि इंग्लंड मधील मान्यवर प्रकाशकांतर्फे प्रसिद्ध झाले आहेत. मायक्रोसाॅफ्ट तर्फे त्यांना मोस्ट व्हॅल्युएबल प्रोफेशनल हा पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले आहे. त्यांनी लिहिलेल्या देवाच्या डाव्या हाती आणि नाथ संकातींचा दंशु या पुस्तकांची आपली प्रत आजच विकत घ्या. त्यांच्याकडून योग आणि ध्यान विषयक सशुल्क मार्गदर्शन प्राप्त करायचे असल्यास अधिक माहिती येथे उपलब्ध आहे.

हा मजकूर श्री. बिपीन जोशी यांच्या 'देवाच्या डाव्या हाती' या पुस्तकातून घेण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा उर्वरीत भाग वाचण्यासाठी आजच आपली प्रत विकत घ्या. अधिक माहिती येथे उपलब्ध आहे.


Posted On : 01 Jun 2009


Tags : योग अध्यात्म कुंडलिनी चक्रे साधना देवाच्या डाव्या हाती लेखमाला पुस्तके