अजपा योग - साधना आणि सिद्धी
संगणक सल्लागार, प्रशिक्षक, लेखक आणि योग-अध्यात्म मार्गदर्शक बिपीन जोशी यांच्या देवाच्या डाव्या हाती आणि नाथ संकेतींचा दंशू या पुस्तकांची संलग्न वेब साईट. या दोन्ही पुस्तकांची आपली प्रत आजच विकत घ्या. त्यांच्याकडून अजपा योग विषयक मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण प्राप्त करायचे असल्यास अधिक माहिती येथे उपलब्ध आहे.

नुकतेच प्रकाशित झालेले लेख

प्राण आणि अपानाचा यज्ञ
भारतीय अध्यात्मशास्त्रात प्राचीन काळापासून यज्ञाला अतिशय महत्वाचे स्थान आहे. वेद, आगम, निगम यांतील अनेक विधी यज्ञाशिवाय अपूर्ण मानले गेले आहेत. यज्ञाचे हे महत्वाचे स्थान लक्षात घेऊन भगवत गीतेत यज्ञाचे रूपक वापरून अनेक योगप्रक्रियांचे वर्णन आलेले आहे. अभ्यासुंनी त्यादृष्टीने भगवत गीतेचा आणि ज्ञानेश्वरीचा चौथा अध्याय नीट अभ्यासावा म्हणजे श्रीकृष्णाने अर्जुनाला यज्ञांचे जे १०-१२ प्रकार सांगितले आहेत त्यांचा सखोल आध्यात्मिक अर्थ ध्यानी येईल.
Posted On : 22 Apr 2019
आजानुबाहु अवतारी सत्पुरुष
नुकताच १३ एप्रिल २०१९ रोजी श्रीराम नवमीचा उत्सव सर्वत्र साजरा झाला. वाल्मिकी रामायणात श्रीरामाची जी काही शारीरिक वैशिष्ठ्ये सांगितली आहेत त्यांत असा उल्लेख आहे की श्रीराम अजानुबाहू होता. अजानुबाहू म्हणजे असा व्यक्ती की जिचे हात गुढग्याच्याही खालपर्यंत लांब असतात.
Posted On : 15 Apr 2019
चंचलतेचा त्याग करण्याची गरज
या जगाचे निरीक्षण केल्यास आपल्याला असे आढळते की बहुतांश माणसे ही प्रामुख्याने आपली इंद्रिये आणि त्यांचे सुखोपभोग यांच्यासाठीच जगत असतात. थोड्याफार लोकांना इंद्रियजनित सुखाचा तोकडेपणा आणि अशाश्वतपणा जाणवतो. त्यांतील काही लोकं मग अध्यात्ममार्गावर पाऊल ठेवतात. साधनारत होतात. भौतिक सुखांपेक्षा काहीतरी अधिक आनंददायक आहे आणि त्याची प्राप्ती अवश्य केली पाहिजे अशी दृढ इच्छा ज्याला होते तोच खरा या मार्गावर टिकाव धरू शकतो.
Posted On : 08 Apr 2019
यथार्थ ज्ञानासाठी ऋतंभरा प्रज्ञा आवश्यक
मानवी बुद्धी ही एक अद्भुत गोष्ट आहे. जर सोप्या भाषेत बुद्धीची व्याख्या करायची झाली तर असे म्हणता येईल की एकाद्या वस्तूचे ज्ञान प्राप्त करून देणारी शक्ती अथवा सामर्थ्य म्हणजे बुद्धी किंवा प्रज्ञा. सर्वसामान्य माणसाच्या दुर्ष्टीने बघायचे झाले तर त्याला जरी बुद्धी असली तरी त्या बुद्धीचा स्तर माणसामाणसांत भिन्न-भिन्न असतो. एक सोपे उदाहरण घेऊ. समजा एक तेजस्वी हिरा एकाद्या लहान बालकाला दाखवला.
Posted On : 01 Apr 2019
कैवल्यप्राप्तीचे चार अध्याय
महर्षी पतंजालींची योगसूत्रे त्यांच्या सुसूत्र मांडणी आणि अल्प शब्दांत योगगम्य अर्थ प्रस्तुत करण्याबद्दल परीद्ध आहेत. पतंजली मुनींनी आपली सुमारे १९५ सूत्रे चार अध्यायांमध्ये विभागलेली आहेत. त्या चार अध्यायांना समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद अशी नावे देण्यात आली आहेत.
Posted On : 25 Mar 2019
सांत ते अनंत
मानवाच्या एकूण जडणघडणीत त्याच्या मेंदूची अत्यंत मोलाची भूमिका आहे. एके काळी माणूस जंगलात रहात असे. प्रगती करत करत तो आजच्या आधुनिक रहाणीमाना पर्यंत येऊन ठेपलेला आहे. हा त्याच्या भौतिक प्रगतीचा टप्पा विस्मयचकीत करणारा आहे. परंतु एक पटकन जाणवणारा विरोधाभास म्हणजे या प्रवासात माणसाच्या शरीरात मात्र तेवढा अमुलाग्र बदल झालेला नाही. हजारो वर्षांपूर्वीच्या मानवाला जे शरीरावयव होते तेच आधुनिक मानवालाही आहेत. थोडक्यात सांगायचे तर मानवाच्या अवती-भोवतीच्या वातावरणात आणि जीवनशैलीत प्रचंड बदल झालेला आहे परंतु जीवन जगण्यासाठी त्याला ईश्वराने दिलेले जे उपकरण अर्थात शरीर ते मात्र फारसे बदललेले नाही.
Posted On : 18 Mar 2019
गिणगिणे बुवांचा उपदेश आणि अजपा
नुकताच २५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी शेगावच्या श्री गजानन महाराजांचा प्रकट दिन संपन्न झाला. वृत्तीने दिगंबर अवधूत असणाऱ्या गजानन महाराजांच्या तोंडी नेहमी एक मंत्र खेळत असे - गण गण गणांत बोते. गजानन महाराज हा मंत्र नेहमी गुणगुणत असत. त्यामुळेच त्यांना गिणगिणे बुवा असे नाव पडले. या मंत्राचा सोप्या भाषेत अर्थ सांगायचा तर तो असा आहे - जीव आणि शिव हृदयातच वास करत आहेत. त्यांना जाणून घ्या.
Posted On : 11 Mar 2019
जिये मार्गींचा कापडी महेशु आझुनी
ज्या योगसाधनेसाठी शिवशंकराने वैराग्य पांघरलं, ज्या योगाभ्यासासाठी त्याने महाल टाकून स्मशानवास आपलासा केला, ज्या योगाचा मंत्र-हठ-लय-राज असा विस्तार त्याने स्वतः पार्वतीला शिकवला. असा योग त्याला जीव की प्राण आहे. एके ठिकाणी भगवान शिवशंकर पार्वतीला म्हणतात - "देवी! जो माझ्यामध्ये मन लावून योगाभ्यासाचे यथाविधी आचरण करतो तोच माझा उत्तम भक्त होय असे मी मानतो."
Posted On : 04 Mar 2019
महाशिवरात्री निमित्त मूलमंत्र जप साधना
येत्या ४ मार्च रोजी महाशिवरात्र आहे. येथे अशी एक साधना विषद करणार आहे की ज्यामुळे ईश्वरी तत्वाशी आणि गुरुतत्वाशी कनेक्शन जोडले जाण्यास मदत होईल. तुम्हाला कदाचित माहित असेल की प्रत्येक देवतेचा एक "मूलमंत्र" असतो. त्या दैवातेच्या कोणत्याही अन्य काम्यमंत्राची साधना करण्यापूर्वी मूलमंत्राची साधना करणे मंत्रशास्त्रानुसार आवश्यक मानले गेले आहे. मी जी साधाना सांगणार आहे त्यासाठी तुम्हाला भगवान सदाशिवाचा मूलमंत्र माहित असणे आवश्यक आहे.
Posted On : 25 Feb 2019
ध्यानाचे मूळ आहार-विहारात
काही आठवड्यांवर महाशिवरात्र येऊ घातली आहे. ज्यांची अजपा साधना काही कारणाने खंडित अथवा विस्कळीत झाली असेल त्यांच्यासाठी साधना परत नव्या जोमाने सुरु करायला तो उत्तम दिवस आहे. त्या निमित्त आज काही ध्यानमार्गावर समाधानकारक वाटचाल करायला पोषक अशा काही सोप्या गोष्टी सांगणार आहे. अनेकांना मी आजवर त्या सांगितल्या आहेत आणि बहुतेकांना त्याचा फायदाही झाला आहे. तुम्हालाही त्या उपयोगी पडतील अशी आशा आहे.
Posted On : 18 Feb 2019

देवाच्या डाव्या हाती
कशी होते कुंडलिनी जागृती? जागृती नंतर पूढे काय? प्राचीन योगग्रंथात उल्लेखलेले अनुभव आजही खरोखरच येतात का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देणारे अनुभव कथन. एक नवखा साधक ते योगी या प्रवासात लेखकाला आलेल्या अडचणी आणि त्याने मोठ्या जिद्दीने त्यांवर केलेली मात याचे प्रभावी वर्णन या पुस्तकात आढळते. लेखक बिपीन जोशी यांचे विस्मयकारक स्वानुभव आणि प्रभावी मार्गदर्शन. अधिक वाचण्यासाठी येथे जा.
नाथ संकेतींचा दंशु
कुंडलिनी योगमार्ग विनाकारण गुढतेच्या आणि क्लिष्टतेच्या वलयात झाकोळला गेला आहे. सर्वसामान्य संसारी साधक कुंडलिनी योगमार्गापासून दूरच राहिला आहे. सर्वसामान्य साधकाला समजतील, जमतील आणि फायदा मिळवून देतील अशी मूलतत्वे आणि साधना यांचे सहज सोप्या भाषेत विश्लेषण करणे हे या पुस्तकाचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. लेखक बिपीन जोशी यांचे प्रभावी आणि स्वानुभवाधिष्ठित मार्गदर्शन. अधिक माहितीसाठी येथे जा.

Subscribe to our newsletter

Get monthly email updates about our Yoga and Spirituality articles as they get added to our websites.

  

Receive Weekly Updates