अजपा योग - साधना आणि सिद्धी
संगणक सल्लागार, प्रशिक्षक, लेखक आणि योग-अध्यात्म मार्गदर्शक बिपीन जोशी यांच्या देवाच्या डाव्या हाती आणि नाथ संकेतींचा दंशू या पुस्तकांची संलग्न वेब साईट. या दोन्ही पुस्तकांची आपली प्रत आजच विकत घ्या. अजपा योग विषयक अधिक माहिती येथे उपलब्ध आहे.

नुकतेच प्रकाशित झालेले लेख

योगक्रिया युक्त साधकालाच सफलतेची प्राप्ती
आपण जेंव्हा एखादे कार्य हाती घेत असतो तेंव्हा आपल्या मनात काहीतरी उद्दिष्ठ असते. त्या उद्दिष्ठाच्या पुर्तीकडे लक्ष ठेऊन आपण ते कार्य करत असतो. मधून मधून आपण त्या कार्याचे अवलोकन करत असतो आणि ठरवलेल्या उद्दिष्ठाच्या आपण किती जवळ पोहोचलो आहोत किंवा भरकटले आहोत त्याची चाचपणी करत असतो. सर्वसामान्य भौतिक गोष्टींच्या दृष्टीने हा प्रकार ठीक आहे कारण बहुतेक वेळा आपल्याला आपले उद्दिष्ठ नीट माहित असते.
Posted On : 25 May 2020
संचित पापांचा नाश करणारी नादानुसंधान साधना
भारतीय अध्यात्माचा विषय म्हटला की त्यात पाप आणि पुण्य या संकल्पना हमखास आढळतात. अनेक प्राचीन ग्रंथांतून या संकल्पनांचा उहापोह केलेला आढळतो. पाप म्हणजे नक्की काय आणि पुण्य म्हणजे नक्की काय हा एक वेगळ्या चर्चेचा विषय होऊ शकेल. अर्थात येथे आपल्याला अशा कोणत्याही चर्चा-चर्वणात जायची गरज नाही. आपापल्या मनात पाप आणि पुण्य यांच्या ज्या काही संकल्पना आहेत त्यांच्या अनुषंगाने एक गोष्ट मात्र सर्वांनाच करावीशी वाटत असते ती म्हणजे पापांचा समूळ नाश. पापांचा नाश आणि पुण्यांची वृद्धी ही सुखाला कारक ठरणारी गोष्ट असल्याने पुण्यकर्म करण्याबरोबरच जाणते-अजाणते पणी जे पापाचरण घडले आहे त्याचे काही ना काही उपायांनी क्षालन करावे अशी प्रत्येक अध्यात्म साधकाची इच्छा असते.
Posted On : 18 May 2020
स्थूल, सूक्ष्म, कारण देहातील अजपा स्पंद
अजपा साधना ही वरकरणी जरी अतिशय साधी आणि सोपी क्रिया वाटत असली तरी या क्रियेमध्ये अंतरंगात खोल बुडी मारून तेथील ज्ञानरुपी मोती मिळवण्याचे सामर्थ्य आहे. मानवी पिंडा द्वारे घडणाऱ्या श्वासांचे अनुसंधान म्हणजे अजपा अशी उथळ व्याख्या करून चालणार नाही. साधनेच्या सुरवातीच्या काळात भौतिक पिंडाच्या दृष्टीने जरी ही व्याख्या बरोबर असली तरी जसजशी साधना दृढ होत जाते तसतशी अजपाची व्याप्ती किती मोठी आहे ते तुमच्या ध्यानी येईल.
Posted On : 04 May 2020
बिझी लोकांसाठी अजपाचे विशेष लघु आवर्तन
आधुनिक काळातील बहुतेक लोकांची जीवनशैली ही अत्यंत धकाधकीची आणि व्यस्त झालेली आहे. स्वतःसाठी दोन-पाच मिनिटेही काढणे लोकांना अवघड झाले आहे. अहोरात्र कशाततरी "बिझी" राहायचे हा संदेश आधुनिक जीवनशैलीने मानवी मनावर जणू गोंदवलेला आहे. त्यामुळे सध्या गंमत काय होते आहे पहा. एरवी माणसं तथाकथित "बिझी" पणाच्या ओझ्याखाली दैनंदिन जीवनाचे गाडे ओढत असतात.
Posted On : 20 Apr 2020
अजपा साधनेची दहा सोपी व्हेरीएशन्स
मानवी स्वभावाचे एक वैशिष्ठ्य असे की त्याला एक गोष्ट बराच काळ केली की तिचा कंटाळा येऊ लागतो. योगसाधना सुद्धा त्याला अपवाद नाही. विशेषतः ध्यानात्मक साधना ह्या काहीशा passive असल्याने बऱ्याच साधकांना काही महिन्यांच्या अभ्यासानंतर त्या कंटाळवाण्या वाटू लागता. याचा परिणाम असा होतो की साधना यांत्रिक बनते आणि साधक ती सोडून देण्याची शक्यता बळावते. आपली योगसाधना ताजी टवटवीत कशी ठेवायची हे सुद्धा एक कसब आहे. प्रत्येकाने त्या बाबतीत थोडी कल्पकता जोपासण्याची गरज आहे ज्याद्वारे साधनेच्या मूळ उद्दिष्टात बदल न घडता त्यात नाविन्य टिकून राहील.
Posted On : 13 Apr 2020
मुख्य साधनेची भक्कम बैठक आवश्यक
सध्या सगळेच जण काहीशा तणावाच्या आणि अनिश्चिततेच्या कालखंडातून जात आहेत. अजपा साधकाने ह्या प्रतिकूल कालखंडाचा वापर साधना अनुकूल कशी करता येईल त्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. भगवत गीता आणि ज्ञानेश्वरी मध्ये समत्व बुद्धीची जी महती सांगितली आहे ती अशा प्रतिकूल काळात विशेष रूपाने जाणवल्याशिवाय रहात नाही. चढ आणि उतार हे मानवी आयुष्याचा अविभाज्य भाग आहेत हे सर्वांनाच माहित असते परंतु जेंव्हा तशा खाच खाचखळग्यांतून जायची वेळ येते तेंव्हा भल्या भल्यांची बुद्धी सहज भरकटते. समानता तर सोडाच पण सामान्य विवेक सुद्धा माणसांना रहात नाही. त्या अनुषंगाने मग काम-क्रोध-मोह इत्यादी विकार बळावतात.
Posted On : 06 Apr 2020
योग क्रियांविषयी तारतम्य बाळगणे आवश्यक
सध्या सर्वत्र योग, प्राणायाम, आयुर्वेद, अध्यात्म वगैरे विषयक माहितीचा महापूर आलेला आहे. जो तो आपापल्या परीने इंटरनेटवर माहिती "ओतण्याचा" प्रयत्न करत आहे. ज्यांना योग-आयुर्वेदाची जुजबी का होईना ओळख आहे त्यांना या माहितीच्या ढिगाऱ्यातून योग्य काय आणि अयोग्य काय ते कळणं शक्य आहे पण ज्यांना या विषयांची फारशी माहिती नाही त्यांना नक्की काय स्वीकारावे आणि काय टाळावे ते कळणे कठीण आहे. अशा वेळी योग-आयुर्वेदातील सल्ला अंमलात आणतांना चूक होऊ शकते. त्या दृष्टीने सर्वांनी सजग रहाणे अगत्याचे आहे.
Posted On : 30 Mar 2020
अजपा साधनेद्वारे सकारात्मक स्वयंसूचना
सध्या सर्वत्र अत्यंत विचित्र परिस्थिती आहे. स्वतःविषयी आणि आपल्या परीजनांविषयी काळजी, भय, चिंता, त्रागा इत्यादी गोष्टींनी सर्वच ग्रासले गेले आहेत. ज्या प्रमाणे शारीरिक काळजी घेण्यासाठी अनेकानेक उपाय वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञ मंडळी सांगत आहेत त्याचप्रमाणे मानसिक शुद्धतेची सुद्धा सर्वाना गरज आहे. मनातील नकारात्मकता आणि मरगळ झटकून टाकून त्या जागी सकारात्मकता कशी आणता येईल याचा विचार आपल्यापैकी प्रत्येकाने करणे अगत्याचे झाले आहे.
Posted On : 23 Mar 2020
अजपा जपाद्वारे सर्व देवतांची स्वयंसिद्ध उपासना
कोणताही जप म्हटला की तो सर्वसाधारणपणे एखाद्या विशिष्ठ दैवतेचा असतो. त्या दैवते प्रीत्यर्थ त्याचा जप करून त्या दैवातेला तो समर्पित केला जातो. जपाचे काम्य फळ हवे असल्यास त्याच्या संकल्पही सोडला जातो. मंत्रशास्त्रातील बहुतेक मंत्र याच प्रकारात मोडतात. येथे गंमत अशी होते की असे तुम्ही किती मंत्रांचे जप करणार आणि त्या द्वारे किती देवतांची उपासना करणार. वेळ आणि मानवी जीवनाचा कालावधी या दोन्हीचा विचार केल्यास एका जीवनात सर्व देवी-देवतांचे मंत्र साधणे आणि सर्व देवी-देवतांची उपासना करणे सर्वथा अशक्य आहे हे सहज लक्षात येण्यासारखे आहे.
Posted On : 16 Mar 2020
अजपा साधनेद्वारे भूतशुद्धी आणि कुंडलिनी चक्रधारणा
आज या लेखाच्या माध्यमातून कुंडलिनी योगशास्त्रातील एक महत्वाची साधना शिकवणार आहे. ती साधना आहे भूतशुद्धी किंवा तत्वशुद्धी. मानवी पिंड पंचमहाभुतांपासून बनलेला आहे. पंचमहाभुते म्हणजे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायू, आणि आकाश. या पंचमहाभूतांच्या पेक्षा तरल बुद्धी-अहंकार आहेत. कुंडलिनी योगशास्त्रात पंचमहाभूतांच्या शुद्धीकारणाला अत्यंत महत्व आहे कारण त्यांचा सुषुम्ना मार्गावरील चक्रांशी घनिष्ठ संबंध आहे. तेंव्हा हा लेख नीट लक्ष देऊन वाचा. ही साधना कधी करायची आहे ते लेखाच्या शेवटी दिलेलं आहे. ती वेळही कसोशीने पाळण्याचा प्रयत्न करावा.
Posted On : 09 Mar 2020

देवाच्या डाव्या हाती
कशी होते कुंडलिनी जागृती? जागृती नंतर पूढे काय? प्राचीन योगग्रंथात उल्लेखलेले अनुभव आजही खरोखरच येतात का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देणारे अनुभव कथन. एक नवखा साधक ते योगी या प्रवासात लेखकाला आलेल्या अडचणी आणि त्याने मोठ्या जिद्दीने त्यांवर केलेली मात याचे प्रभावी वर्णन या पुस्तकात आढळते. लेखक बिपीन जोशी यांचे विस्मयकारक स्वानुभव आणि प्रभावी मार्गदर्शन. अधिक वाचण्यासाठी येथे जा.
नाथ संकेतींचा दंशु
कुंडलिनी योगमार्ग विनाकारण गुढतेच्या आणि क्लिष्टतेच्या वलयात झाकोळला गेला आहे. सर्वसामान्य संसारी साधक कुंडलिनी योगमार्गापासून दूरच राहिला आहे. सर्वसामान्य साधकाला समजतील, जमतील आणि फायदा मिळवून देतील अशी मूलतत्वे आणि साधना यांचे सहज सोप्या भाषेत विश्लेषण करणे हे या पुस्तकाचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. लेखक बिपीन जोशी यांचे प्रभावी आणि स्वानुभवाधिष्ठित मार्गदर्शन. अधिक माहितीसाठी येथे जा.

Subscribe to our newsletter

Get monthly email updates about our Yoga and Spirituality articles as they get added to our websites.

  

Receive Weekly Updates